Phương thức thanh toán

+ Đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt, bạn sẽ thanh toán cho chúng tôi khi nhận và kiểm tra hàng.
+ Đối với hình thức thanh toán bằng chuyển khoản, vui lòng chuyển khoản theo thông tin sau:
Chủ tài khoản: võ thị kim ly
1. Ngân hàng Agribank (Đà Nẵng)
Số tài khoản: 2015 206 060 906
2. Ngân hàng Agribank - chi nhánh TP Đà Nẵng
Số tài khoản: 2015 206 060 906

- Sau khi chọn Thanh toán hệ thống sẽ gửi email trả lời tự động đến địa chỉ mail của bạn để xác nhận thông tin đặt hàng.